Kontakt

AluPort, s.r.o.

Telefon

+420 702 229 915

E-mail

    info@aluport.cz

Iva Gašpercová

Projektant

+420

@aluport.cz

Tomáš Kočka

Vedoucí výroby

+420

kocka@aluport.cz

Ondřej Barák

Vedoucí servisu

+420 725 936 407

barak@aluport.cz

Ondřej Barák

Vedoucí servisu

+420 725 936 407

barak@aluport.cz

Matěj Zdrubecký

servis

+420 724 319 063

zdrubecky@aluport.cz

Fakturační údaje

IČO: 14021722

DIČ: CZ14021722

Bankovní spojení

Číslo účtu: 123-5522680237/0100

SWIFT: CZ69 0100 0001 2355 2268 0237

IBAN: KOMBCZPP